ACE i spinalvæske (Angiotensin converting enzym) v. 1.3, 30.10.2017

 

Prøvemateriale

Spinalvæske

Plastrør med skrukork

Analysevolum

1,0 ml (20 dråper)

Indikasjon

Mistanke om nevrosarkoidose, se kilde

Prøvebehandling

Prøveglasset settes på is med en gang prøven er tatt

Forsendelse

Sendes frosset, med Jetpak direktesending

Kommentar

Se også ACE

Kilde

 

Neurologist. 2009 Mar;15(2):108-11. doi: 10.1097/NRL.0b013e31819bcf84.

Cerebrospinal fluid angiotensin-converting enzyme for diagnosis of central nervous system sarcoidosis.

Khoury J1, Wellik KE, Demaerschalk BM, Wingerchuk DM.

Analysested

MEDIX, Clinical Laboratory,

Knektbrogrenden 1,

FIN-02630 ESBO,

Finland

                           

v/Liisa Ahola

+358 (0)50 409 0653

Rekvisisjonskjema

Rekvisisjon