Evero, Everolimus (175) v. 1.3

 

Prøvemateriale

EDTA – fullblodsglass

 

Analysevolum

3 mL (abs. Minimum 500 µL)

 

Prøvetaking

Før medikamentinntak.

 

Holdbarhet

Holdbarhet 7 døgn.

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

 

Metode

LC- MS/MS.

 

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterlevelse, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

 

Utføres

Mandag og torsdag på dagtid. NB! Analyseres ikke på røde dager, analyseres da nærmeste vanlige arbeidsdag.

Prøver må være ankommet laboratoriet innen kl. 09:00 for å bli analysert på analysedagen.

Prøvene besvares neste dag (tirsdag og fredag).

Avtale om analysering andre dager i uken må avklares med avdelingsoverlege eller LIS leger på AMB.

 

Referanseområde

Det finnes ulike anbefalinger for ulike organ som er transplantert og om det er monoterapi, eller i kombinasjon med andre immunsuppressiva.

 

Analytisk variasjon (CV)

< 6 %

 

Svarvurdering

Terapeutisk område varierer avhengig av grunnsykdom, type transplantat, annen medikasjon og tid etter transplantasjon.

 

Referanser

Felleskatalogen;

https://www.felleskatalogen.no/medisin/certican-novartis-547408

FASS Allmänhet;

https://www.fass.se/LIF/substance?userType=2&substanceId=IDURR7Z0115AHDACSR

http://www.farmakologiportalen.no/content/571/Everolimus

UpToDate

 

Kommentar

Måleområde: 1,0 - 50,0 ug/L
Svar utgis med 1 desimal.
Ringegrenser: Svar ≤ 2,0 ug/L ringes.

 

NPU kode: 21707
Refusjonskategori: KF6

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf 51519509/51519514

 

Seksjon for kromatografi

 

Akkrediteringsstatus

Akkreditert