Øreprøver, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.8

 

Indikasjon

Otitis media, otitis externa, malign ekstern otitt/mastoiditt

Prøvemateriale

Aspirat/biopsi/peroperativ prøve: Steril universalkonteiner

Tynn pensel fra aktuelt område: Penselprøve på flytende Amies medium (eSwab).

Prøvetaking

Aspirat ved tympanocentese. Peroperativ prøvetaking.

Tynn pensel fra øregang; øregang bør rengjøres før prøvetaking.

Holdbarhet

Amies flytende medium (eSwab): 3 døgn

Prøve på sterilt glass: Transporteres snarest til laboratorium.

    -Inntil 2 time ved romtemperatur.

    -Inntil 1 døgn i kjøleskap (4 °C).

Ved sterk mistanke om dermatomykose i ytre øregang bør prøven oppbevares i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Metode

Dyrkning aerob, eventuelt anaerob og soppdyrkning avhengig av prøvemateriale og kliniske opplysninger.

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag

Svartid

Sykehusprøver: 

     -Ingen vekst: 2 dager, 7 dager ved muggsoppdyrkning

     -Vekst: 2-3 dager, 7 dager ved muggsoppdyrkning

Polikliniske prøver:

     -Ingen vekst: 2-3 dager, 7 dager ved muggsoppdyrkning

     -Vekst: 2-4 dager, 7 dager ved muggsoppdyrkning

 

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid.

Viktige funn meddeles forløpende elektronisk, eventuelt i tillegg telefonisk.

Svar/svarvurdering

Ingen vekst

Vekst av normal bakterieflora

Vekst med identifikasjon og eventuell resistensbestemmelse

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Kommentar

Ved otitis media anbefales ikke prøve fra nasopharynx.

Kliniske opplysninger og angitt prøvelokalisasjon er avgjørende for at prøven skal få riktig behandling og vurdering.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus

Akkreditert*
*Frivillig suspendert fra akkrediteringen i 2023.