PEG-Asparaginase (Danmark)

PEG-Asparaginase (Danmark) v. 1.2, 20.03.2018

 

Prøvemateriale

EDTA fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

3 mL (minimum 2 mL)

Forsendelse

Bruk egen rekvisisjon til Rigshospitalet i København.

Sendes med vanlig post

Indikasjon

PEG-asparaginase, som er brukt i behandling av barn med ALL, er assosiert med en rekke bivirkninger, bl.a pankreatitt, hyperlipidemi, hepatotoksisitet og hypersensitivitet. Akutt pankreatitt er den hyppigste årsaken til å seponere behandling med PEG-asparaginase.

Analysested

Bonkolab, JMC-5704

Copenhagen University Hospital,

Rigshospitalet,

Blegdamvej 9,

København Ø

DK-2100, Danmark

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon