PEG-Asparaginase (Danmark)

PEG-Asparaginase (Danmark) v. 1.3, 22.09.2021

 

Prøvemateriale

EDTA fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

3 mL (minimum 2 mL)

Forsendelse

Bruk egen rekvisisjon til Rigshospitalet i København.

Sendes med vanlig post

Indikasjon

PEG-asparaginase, som er brukt i behandling av barn med ALL, er assosiert med en rekke bivirkninger, bl.a pankreatitt, hyperlipidemi, hepatotoksisitet og hypersensitivitet. Akutt pankreatitt er den hyppigste årsaken til å seponere behandling med PEG-asparaginase.

Analysested

Bonkolab, JMC – 5704

Copenhagen University Hospital,

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9,

DK-2100, Denmark

 

Tlf. +45 3445 4652

Dr. Kjeld Schmiegelow: +45 3445 4652/1357

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon kommer med prøven fra barneavdeling. Det er Haukeland som bestiller