Teofyllin (107) Aminophyllin, Nuelin Depot, Theo-Dur v. 1.7, 06.09.2019

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1,0 ml (min 250µL)

Prøvetaking

Bør tas før tablettinntak om morgenen og 3-6 timer etter tablettinntak for derved å bestemme bunn- og topp-konsentrasjon. I følge litteraturen gir vurdering av toppkonsentrasjon best styring av behandlingen.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn i kjøleskap.
Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse.

Analyseinstrument: Abbott Architect c16000.

Indikasjon

Terapikontroll. Doseendring. Mistanke om forgiftning.

Utføres

1 gang pr uke, fortrinnsvis onsdag eller etter avtale med laboratoriet ved mistanke om intox eller overdosering.

Avtale om øyeblikkelig analysering utenom oridinær dagtid må avklares med avdelingsoverlege eller LIS leger på AMB.

Referanseområde

55 - 110 µmol/L

Analytisk variasjon (CV)

5%

Svarvurdering

Metabolisme og halveringstid viser store individuelle variasjoner og påvirkes bl.a. av røyking, kosthold, sykdom og inntak av andre legemidler/alkohol.
Spesielt ved hjerte- eller leversvikt ses halveringstider opp mot 60-80 t.

Barn under 6 mnd danner koffein fra teofyllin. Koffein bidrar til terapeutisk effekt hos disse.

Referanser

Brukerhåndboken i klinisk biokjemi

Kommentar

Analysen måler total teofyllin (proteinbundet og ubundet)

Koffeinforbindelser kryssreagerer med teofyllin metoden. (Koffein nivå på 515 umol/L gir 12 % økning i teofyllin konsentrasjon i nivå 83 umol/L). Dette gir liten interaksjon for vanlig kaffeinntak, men kan ha betydning ved i.v. koffeininfusjon.

Feilkilde: Museantistoff hos pasienten.

PNU 03554 Takstkode: KF4

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament