Parvovirus B19 antistoff (A)

Parvovirus B19 antistoff (A) v. 1.7, 27.09.2021

 

 

Indikasjon

Erythema infectiosum/5. barnesykdom, undersøke immunstatus (mest aktuelt hos gravide),

artritter, hydrops fetalis, aplastisk krise, kronisk anemi hos immunsupprimerte.

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff

Utføres

Mandag - fredag

Svartid 0 - 3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist -med kommentar

Ikke påvist

Grenseverdi -med kommentar

Kommentar

Det er viktig at kliniske opplysninger (inkludert opplysninger om evt. graviditet) og sykdomsvarighet angis, for tolkning av analyseresultatet

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert