Parvovirus B19 antistoff (A)

Parvovirus B19 antistoff (A) v. 1.8, 27.11.2022

 

 

Indikasjon

Erythema infectiosum/5. barnesykdom, undersøke immunstatus (mest aktuelt hos gravide),

artritter, hydrops fetalis, aplastisk krise, kronisk anemi hos immunsupprimerte.

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff

Utføres

Mandag - fredag

Svartid 0 - 3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist -med kommentar

Ikke påvist

Grenseverdi -med kommentar

Kommentar

Det er viktig at kliniske opplysninger (inkludert opplysninger om evt. graviditet) og sykdomsvarighet angis, for tolkning av analyseresultatet

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert