Kalsium i urin(767) v. 1.7

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

5 ml spotprøve eller døgnurin.

Samletid og mengde må oppgis ved døgnurin.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Sentrifugeres før analysering.

Holdbarhet

Holdbar 4 dager.

Metode

Fotometri

Indikasjon

 

Utredning av urolithiasis og som et ledd i utredning av hypo- og hyperkalsemi.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Menn: 2,0 - 9,2 mmol/døgn

Kvinner: 2,0 - 7,0 mmol/døgn

Svarvurdering

 

Høye verdier: Hyperkalsuri forekommer ved de fleste former av hyperkalsemi uavhengig av økt PTH-aktivitet eller ikke.

Ved hyperparatyreoidisme ses normal til lett nedsatt reabsorpsjon mens det ved hyperkalsemi av annen årsak ses klart nedsatt reabsorpsjon. Derfor er urinutskillelsen av kalsium, om enn forhøyet, vesentlig lavere ved hyperparatyreoidisme enn ved hyperkalsemi av annen årsak.

Idiopatisk hyperkalsuri er karakterisert av normal s-kalsium, men økt døgnurin-kalsium og økt tendens til nyresteindannelse.

Lave verdier: Hypokalsuri ses ved hypokalsemi og ved familiær hypokalsurisk hyperkalsemi.

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Referanse

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Kommentar

Helfotakst: MB2

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi