Albumin (079)

Albumin (079) v. 1.7, 18.02.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 dager. Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Vurdering av væskebalansen/dehydrering. Proteintapende prosesser. Leverfunksjonssvikt. Albumin er bedre enn totalprotein for vurdering av kolloidosmotisk trykk/ væskebalanse.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

 0 - 14 dager:   28 – 41g/L

15 dg - < 1 år: 25 – 46g/L

1 - < 8 år:       35 – 45g/L

8 - < 15 år:     37 – 47g/L

15– 39 år :       36 – 48g/L

 40 – 69 år:     36 – 45g/L

>=70 år:         34 – 45g/L

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Referanse

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Svarvurdering

Lave verdier: Infeksjoner, underernæring, maligne sykdommer, levercirrhose, nefrotisk syndrom, brannskade, overhydrering.

Liggende stilling 5 – 10% lavere konsentrasjon. Corticosteroider, høy alder, graviditet og p-pillebruk gir opptil 10% lavere konsentrasjon.

Forhøyede verdier: Dehydrering

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Kommentar

Analysekode NPU 19673

Refusjonstakst MB 3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi.

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi