Thallium

Thallium v. 1.0, 17.08.2020

 

Prøvemateriale

Blod

Heparinglass (grønn kork) eller spesialglass EDTA(mørk blå kork)

Analysevolum

1 ml

Prøvetaking

Ta kontakt for råd om prøvetaking og riktig prøvetakingsutstyr. Det er stor kontamineringsfare ved bruk av feil prøvetakingsutstyr.

Prøvebehandling

Glasset sendes som fullblod, skal ikke sentrifugeres

Forsendelse

Vanlig forsendelse.

Kommentar

Grunnstoffanalyser gjøres bare etter avtale

Se eventuelt analyseregister i Trondheim

Se også Grunnstoffanalyser

Rekvisisjonsskjema

Sendeskjema

Sendested

St.Olav hospital, Klinisk farmakologi

Laboratoriet Medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim