Thallium

Thallium v. 1.1, 01.10.2021

 

Prøvemateriale

Blod

Heparinglass (grønn kork) eller spesialglass EDTA(mørk blå kork)

Analysevolum

1 ml

Prøvetaking

Ta kontakt for råd om prøvetaking og riktig prøvetakingsutstyr. Det er stor kontamineringsfare ved bruk av feil prøvetakingsutstyr.

Prøvebehandling

Glasset sendes som fullblod, skal ikke sentrifugeres

Forsendelse

Vanlig forsendelse.

Indikasjon

Mistanke om forgiftning

Kommentar

Grunnstoffanalyser gjøres bare etter avtale

Se eventuelt analyseregister i Trondheim

Se også Grunnstoffanalyser

Thallium, og særlig løselige thallium(I)forbindelser, er meget giftige fordi Ta+ -ionet ligner K+ -ionet. Thallium(I)sulfat ble av denne grunn tidligere brukt som middel mot rotter og maur, men er nå forbudt i Norge. Tidligere ble thalliumforbindelser også brukt til behandling av blant annet syfilis og dysenteri.

Thalliumforbindelser absorberes lett gjennom huden og tarmkanalen. Bare få milligram kan fremkalle alvorlige forgiftninger, og dødelig dose for voksne er ca. 1 g. De første forgiftningssymptomene viser seg etter 1-5 dager i form av kvalme, brekninger, diaré, øresus, synsforstyrrelse og håravfall. Berlinerblått brukes som motgift mot thalliumforgiftninger da thallium danner en tungt løselig forbindelse med berlinerblått. Men dette fjerner bare thallium fra mage og tarm. En annen motgift er kaliumsalter som kan redusere virkning av thallium som allerede er tatt opp i kroppen.

Thallium akkumuleres i kroppen og anrikes særlig i hud og hår. Det virker som en epitel- og nervegift og forårsaker degenerative forandringer i huden, slimhinnene og perifere nervebaner.

Rekvisisjonsskjema

Sendeskjema

Sendested

St.Olav hospital, Klinisk farmakologi

Laboratoriet Medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim