CITRAT i urin

CITRAT i urin v. 1.4, 19.04.2021

Prøvemateriale

Døgnurin

Sterilinglass eller annet.

Analysevolum

5 ml

Prøvebehandling

Urinen samles i en dunk som rekvirent/pasient kan få  utlevert på Avdeling for medisinsk biokjemi. 

Første dags morgenurin blir kastet. Begynn deretter å samle urin.

Til og med morgenurinen neste morgen skal tas med.

 Døgnurinen blandes godt når den er ferdigsamlet. Volumet måles og noteres på rekvisisjonen. 5 ml av en godt blandet døgnurin tas ut og sendes videre til laboratoriet.

 

St.Olav Hospital surgjør denne prøven når den mottas. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å sende surgjort urin fordi andre prøver som er ønsket også skal surgjøres. Samledunken tilsettes da 25 mL 50% eddiksyre eller 10 mL 6 M saltsyre.

Indikasjon

Vurdering av risiko for dannelse av kalsiumholdige nyresteiner

Kommentar

Analysen analyseres 1 dag per uke.

Se mer opplysninger på analyser, på St.Olav

Analysested

St.Olav Hospital, Laboratoriet Medisinsk klinikk

Erling Skjalgssoms gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Søkeord

Citrat