HVA i urin (Homovanilinsyre) v. 1.5, 11.05.2021

Prøvemateriale

Morgenurin

Sterilinglass

Pasientforberedelser

Pasienten bør unngå inntak av frukt, grønnsaker, nøtter og koffeinholdige drikker et par døgn før prøvetaking. Medikamenter som påvirker metabolismen av katekolaminer og utskillelsen av HVA bør om mulig også seponeres. Metyldopa må seponeres 5 dager før prøvetaking.

Kliniske opplysninger og opplysninger om diett og medikamenter må oppgis på rekvisisjonen.

Analysevolum

5 ml (spoturin)

Prøvebehandling

Prøven må kjøles raskt, helst fryses og sendes frosset

Forsendelse

Sendes frosset.

Holdbarhet

Surgjøres til PH ca 4.0 m/saltsyre.

Indikasjon

Mistanke om nevroendrokrine svulster, hovedsakelig nevroblastom hos barn og feokromocystom hos voksne. Prøven benyttes også til å vurdere respons på behandling og oppdage evt. residiv av sykdom.

Kommentar

Se eventuelt på HVA i OUS sin laboratoriebok

Se også HVA (homovanillinsyre) i urin hos barn HVA er en katekolaminmetabolitt. Anvendes ved mistanke om feokromocytom. Se også Metanefriner i analyseregisteret til Helse Bergen.

Metyldopa må seponeres 5 dager før prøvetaking.

 

Analysested

Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier