Antifosfolipidsyndrom

Antifosfolipidsyndrom v. 1.2, 04.02.2020

 

Indikasjon

Gjennomgått arteriell eller venøs tromboembolisme uten utløsende årsak hos pasienter under 50 år eller ved svangerskapskomplikasjoner (>2 spontane aborter før uke 10, spontan abort av morfologisk normalt foster eller prematur fødsel (før uke 34) av morfologisk normalt barn på bakgrunn av preeklampsi eller placenta insufficiens). Følgende analyser inngår i Antifosfolipidsyndrom: Lupus antikoagulant, anti-kardiolipin og anti-beta-2-glykoprotein 1.

Analyser

Se  linker: Lupus antikoagulant (158)

 Kardiolipin IgG/IgM

 Beta2-glykoprotein I IgG/IgM

Kommentar

Se også Fosfolipid-antistoffer

Analysested

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe: Koagulasjon

 

Og

 

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse- immunologi

Tlf: 51518860