Amiodaron

Amiodaron v. 1.3, 16.03.2018

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel

Analysevolum

0,5 mL

Prøvebehandling

Avpipetteres og fryses

Sending

Sendes frosset

Kommentar

Se Amiodaron

Analysested

Universitetssykehuset i Nord-Norge,

Laboratoriemedisin,

Sykehusveien 38

9019 Tromsø

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier