Amiodaron

Amiodaron v. 1.4, 18.11.2021

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel

Analysevolum

0,5 mL

Prøvebehandling

Avpipetteres og fryses

Sending

Sendes frosset

Indikasjon

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/forgiftning.

Kommentar

Se Amiodaron i laboratoriehåndboken til UNN

Analysested

Universitetssykehuset i Nord-Norge,

Laboratoriemedisin,

Sykehusveien 38

9019 Tromsø

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier