Rekvisisjon - virologi og molekylærdiagnostikk v. 4.0, 28.01.2022