Rekvisisjon - virologi og molekylærdiagnostikk v. 3.0, 05.11.2018