v. 3.0 Rekvisisjon - virologi og molekylærdiagnostikk