Cytomegalovirus (CMV) antistoff (A) v. 1.8, 27.11.2022

 

Indikasjon

Feber uten kjent fokus, mononukleosesymptomer med negativ EBV-serologi, glandelsvulst, intrauterin infeksjon, infeksjon hos immunsvekket, vurdering av immunstatus, mistanke om annen CMV-infeksjon (øye, CNS etc.)

Prøvemateriale

Serum-gelglass

 

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff.

Utføres

Mandag - fredag

Svartid: 0-3 dager

Svar/svarvurdering

Ikke påvist

Påvist

Grenseverdi

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Kommentar

Angi om pasienten har symptomer og evt. 1.sykdomsdag.

Vurder om EBV-diagnostikk er aktuelt. Epstein-Barr virus (EBV) antistoff (A)

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert