Cytomegalovirus (CMV) antistoff v. 1.5, 20.01.2020

 

Indikasjon

Feber uten kjent fokus, mononukleosesymptomer med negativ EBV-serologi, glandelsvulst, intrauterin infeksjon, infeksjon hos immunsvekket, vurdering av immunstatus, mistanke om annen CMV-infeksjon (øye, CNS etc.)

Prøvemateriale

Serum-gelglass

 

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff.

Utføres

Mandag - fredag

Svartid: 0-3 dager

Svar/svarvurdering

Ikke påvist

Påvist

Grenseverdi

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Kommentar

Angi om pasienten har symptomer og evt. 1.sykdomsdag.

Vurder om EBV-diagnostikk er aktuelt. Epstein-Barr virus (EBV) antistoff

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

51518806

Akkrediteringsstatus Midlertidig ikke akkreditert pga omlegging til ny analysemetode