Kalsitonin

Kalsitonin v. 1.5, 28.04.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/Glass uten tilsetning

Prøvetaking

Prøven bør tas fastende

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Serum må avpipetteres og fryses straks.

Forsendelse

Sendes på tørris. Frosset er prøven holdbar i 14 dager

Indikasjon

Ved primærutredning og ved oppfølging etter behandling av medullært thyroideacarcinom, ved utredning av multiple endokrine neoplasier (MEN), og nevroendokrine svulster

Kommentar

Utføres ukentlig.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier