Kalsitonin

Kalsitonin v. 1.6, 01.09.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/Glass uten tilsetning

Prøvetaking

Prøven bør tas fastende om morgenen

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Serum må avpipetteres og fryses straks

Forsendelse

Sendes på tørris. Holdbar 15 dager frosset

Indikasjon

Ved primærutredning og ved oppfølging etter behandling av medullært thyroideacarcinom, ved utredning av multiple endokrine neoplasier (MEN), og nevroendokrine svulster

Kommentar

Utføres ukentlig

Se også Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier