v. 1.4 Vitamin B6

Prøvemateriale

Plasma

EDTA-plasma

Analysevolum

0,5 mL

Prøvebehandling

Prøven må straks settes på is. Sentrifugeres i kjølesentrifuge. Etter sentrifugering må plasma avpipetteres straks. Fryses deretter.  Prøven lysbeskyttes i hele prosessen.

Forsendelse

Sendes på tørris og lysbeskyttes.

Holdbarhet

Holdbarhet 1 døgn ved 4°C og minst 30 dager ved -20°C.

Indikasjon

Vurdering av vitamin B6-ernæringsstatus, bl.a. hos pasienter med høy s-homocystein av ukjent årsak. Polyneuropatier og CNS-sympromer av ukjent årsak, spesielt hos eldre.

Kommentar

Analysen utføres 2 dager per måned.

Se også St.Olav hospital’s Labhåndbok

Analysested

St. Olavs Hospital HF

Laboratoriet Medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier