Vitamin B6
Vitamin B6 v. 2.1

Prøvemateriale

Serum

Serumrør med gel

Analysevolum

1.0 ml

Prøvebehandling

Sentrifugeres

Avpipetteres og fryses innen 6 timer

Forsendelse

Sendes på tørris

Indikasjon

Vurdering av vitamin B6-ernæringsstatus, bl.a. hos pasienter med høy s-homocystein av ukjent årsak. Polyneuropatier og CNS-sympromer av ukjent årsak, spesielt hos eldre.

Kommentar

Se brukerhåndboken til OUS

Analysested

Aker sykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema 

Eventuelt finn sendeskjema her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier