Vitamin B6

Vitamin B6 v. 2.0, 27.10.2020

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

1.0 mL

Prøvebehandling

Sentrifugeres.

Avpipetteres og fryses innen 6 timer

Forsendelse

Sendes på tørris.

Indikasjon

Vurdering av vitamin B6-ernæringsstatus, bl.a. hos pasienter med høy s-homocystein av ukjent årsak. Polyneuropatier og CNS-sympromer av ukjent årsak, spesielt hos eldre.

Kommentar

Eventuelt kan mer info om analysen finnes via linken Laboratoriehåndbok - Avdeling for medisinsk biokjemi

Analysested

Aker sykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Finn sendeskjema via linken Laboratoriehåndbok - Avdeling for medisinsk biokjemi