Parietalcelle IgG

Parietalcelle IgG v. 1.3, 16.03.2022

 

 

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøve må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Indirekte immunfluorescens (IIF).

Indikasjon

Ved mistanke om pernisiøs anemi eller atrofisk gastritt.

Utføres

2-3 ganger i uken (virkedager, dagtid).

Referanseområde

Titer < 20

Svarvurdering

Parietalcelle IgG har høy sensitivitet men lav spesifisitet for pernisiøs anemi. Påvises også hos en del pasienter med atrofisk gastritt, samt ved flere andre tilstander.

 

Høyt titer av mitokondrie IgG kan gi falskt positivt resultat av parietalcelle IgG, og resultatet av parietalcelle IgG kan ikke vurderes i disse tilfellene.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Tlf.: 51 51 88 60