Laboratoriehåndboken Helse Stavanger HF v. 1.14, 08.04.2019