Lipase

Lipase v. 1.0, 15.11.2021

 

Prøvemateriale

Gelglass

Serum

Analysevolum

0.5mL serum

Holdbarhet

5 døgn i kjøleskap og romtemperatur

Forsendelse

Sendes i romtemperatur til HUS (midlertidig fra 16/11-21)

Indikasjon

Mistanke om eller kontroll av akutt pankreatitt, vurdering av pankreasaffeksjon ved mistanke om obstruksjon av pankreasgangen (tumor, stein) eller mistanke om nedsatt pankreasfunksjon (kronisk pankreatitt, cystisk fibrose)

Utføres

Daglig

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen