Stockholm 3

Stockholm 3 v. 1.0, 09.06.2021

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

 

EDTA-glass

Analysevolum

4mL

Prøvetaking

To EDTA glass

Prøvebehandling

Vend rørene 5-10 ganger umiddelbart etter prøvetaking. Sentrifuger ett av EDTA glassene i 10 minutter ved 2000G og hell plasma over i Sarsteds rør (55.525) med kork (68.806.510) og merk røret med «EDTA-plasma alikvot». Dette røret må inneholde minst 1,5 mL plasma. Merk prøverør 2 «EDTA DNA».

 

Oppbevares i kjøleskap til de sendes med transporttjenesten.

Forsendelse

Glassene sendes til Avdeling for medisinsk biokjemi, der de ved ankomst blir merket om med etiketter fra LabPortalen.

 

Prøvene fryses hos Avdeling for medisinsk biokjemi, og sendes en gang i uka på tørris til Sverige

Holdbarhet

EDTA røret må sentrifugeres og avpipetteres samme dag.

 

Oppbevar prøvene i kjøleskap til de sendes med transporttjenesten. EDTA rørene må ankomme laboratoriet ved Stavanger Universitetssjukehus senest 3 dager etter prøvetaking.

Svarvurdering

Avdeling for medisinsk biokjemi ved SUS videreformidler svar fra Sverige via vårt laboratoriesystem.

Kommentar

Dersom legekontor ikke har besvart spørsmålene på papirrekvisisjonen så utgår bestillingen, og rekvirenten må få beskjed om at pasienten må ta ny prøve.

 

Er det ikke offisiell id på pasienten, så skal rekvirent ha sendt med papirutskrift fra Interactor. Der rekvirenten ikke har sendt med disse, skal det heller ikke legges inn bestilling i LabPortalen, og rekvirenten må få beskjed om at prøven utgår og pasienten må ta ny prøve.

Rekvisisjonsskjema

Elektronisk rekvirering gjennom IHR eller på Stockholm 3 papirrekvisisjon.

Avdeling

A3P Biomedical AB
Vallongatan 1
SE-752 28 Uppsala
Sverige