Stiripental

Stiripental v. 1.0, 05.02.2020

 

Prøvemateriale

Serum 

Serumglass uten gel

Analysevolum

Minimum 0,5 mL når det blir bestilt en analyse, 1 mL når det blir bestilt flere legemiddelanalyser.

Pasientforberedelser

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring). 

Prøvebehandling

Glass må sentrifugeres og avpipetteres før sending

Holdbarhet

Separert serum er holdbart i 7 døgn, fortrinnnsvis i kjøleskap.

Indikasjon

Rutine kontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Se eventuelt i analyseregister til Haukeland

Rekvisisjonsskjema

Se rekvisisjon

Avdeling

Haukeland Universitetssjukehus, Avd. for medisinsk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen