MuSK antistoff

MuSK antistoff v. 1.1, 24.03.2020

 

Prøvemateriale

Serum

 

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Forsendelse

Spesielle hensyn ved forsendelse

Prøvebehandling

Sentrifuger og avpipetter prøven før sending

Indikasjon

MuSK kan undersøkes hos pasienter der en mistenker myasthenia gravis og der det ikke kan påvises AChR antistoff

Sendested

EUROIMMUN AG

Labor Dr. Stöcker

Seekamp 31

D-23560 Lübeck

Germany

 

Eller

 

Immunology Department

Churchill Hospital

Headington

Oxford

OX3 7LJ

United Kingdom

Rekvisisjonsskjema

Lag en rekvisisjon: Papiret må inneholde følgende opplysninger:

Navn på pasient

Fødselsdato og personnummer

Rekvirent, adresse til mottaker av prøvesvaret

Dato og klokkeslett når prøven tas

Eventuell problemstilling

Eventuelt telefonnr mottaker kan nå rekvirent på

 

Søkeord

MuSK antistoffer