MRSA screening - hvor / hvordan v. 1.9, 16.12.2020

eSwab fra Copan i flytende medium skal benyttes til MRSA screening, både MRSA dyrkning og som tidligere ved MRSA hurtigtest

eSwab prøvetakingssett kan hentes hos Avdeling for medisinsk mikrobiologi mandag til lørdag 08.00-15.30.

 

eSwab med hvit eller lys rød kork

 

MRSA hurtigtest fra pasient 

 • Skriv hurtigtest MRSA i feltet for kliniske opplysninger
 • Det er viktig at prøveglassene blir desinfisert med Desinfeksjonssprit 75% før levering til Avdeling for medisinsk mikrobiologi 
 • Tidspunkt for når en kan levere MRSA hurtigtest står beskrevet i MRSA hurtigtest (PCR) (A)

MRSA prøve av ansatt skal tas på følgende måter

 1. Enkeltpersoner kan screenes på Reisemedisinsk senter. For timebestilling ring 513355/ 90213330 eller mail reisemedisin@sus.no
 2. I forbindelse med smitteoppsporing kan MRSA screeningen organiseres på post
  • Helsepersonell kan ta prøver av andre ansatte forutsatt at det blir brukt forsvarlig smittevernutstyr under prøvetakning. Den som tar prøvene skal ha på munnbind og smittefrakk og desinfisere hendene mellom hver ansatt
  • Ingen ansatte kan ta MRSA screeningprøver av seg selv. Det er viktig at den ansatte som screenes ikke tar i prøveglassene. Den ansatte kan ikke levere prøveglassene selv
  • Det er viktig at prøveglassene blir desinfisert med Desinfeksjonssprit 75% før levering til Avdeling for medisinsk mikrobiologi 
 • Fortrinnsvis tas vanlig MRSA prøve til dyrkning - svar på MRSA dyrkning foreligger innen ett døgn fra prøve er levert ved laboratoriet i dets åpningstider MRSA screening (A)
 • MRSA dyrkning har høyere sensitivitet enn MRSA hurtigtest

 • I spesielle tilfeller og etter avtale med smittevernlege smittevernlege/lege ved Avd. for medisinsk mikrobiologi tas MRSA hurtigtest MRSA hurtigtest (PCR) (A)  
 • Det skal ikke tas MRSA hurtigtest av studenter som skal i praksis

Personalet som undersøkes for MRSA i forbindelse med smitteoppsporing, kan fortsette i arbeid i samme avdeling til evt positivt MRSA svar foreligger.

 

Prøvetaking fra nese tas på ansatt og pasient   

Stryk enden av prøvetakingspinnen 3 ganger mot innsiden av neseboret, opp i nesetoppen og ut i nesevingen (ca 1 cm inn). Samme prøvetakingspinne brukes i begge nesebor. Sett den så i prøvebeholderen. Den ansatte skal aldri ta prøvene selv!

 

Prøvetaking i hals og tonsiller tas på ansatt og pasient

Hold evt. tungen nede ved hjelp av spatel. Stryk pinnen mot tonsillene (rødt område) og mot bakre svelgvegg. Sett den så i prøvebeholderen.

 

Prøvetaking fra perineum tas kun på pasient

Stryk prøvetakingspinnen over perineum. Sett den så i prøvebeholderen.

 

Prøvetaking fra sår (eksem, psoriasis, ferske arr, defekter i huden) tas på ansatt og pasient 

Vask såret med NaCl 9 mg/ml, fjern evt puss/dødt vev først og ta prøve ved å stryke prøvetakingspinnen over sårkant / sårbunn. Sett den så i prøvebeholderen. 

Ved tørr eksem osv. fuktes prøvetakingspinnen med NaCl 9 mg/ml.

 

Innstikksteder for fremmedlegemer (permanent urinkateter, tracheostomi, PEG osv) 

Stryk prøvetakingspinnen over innstikkstedet. Sett den så i prøvebeholderen.

 

Urinprøve tas kun når pasienten har permanent kateter

Urinprøve fra permanent kateter kan kun tas som vanlig MRSA test/dyrkning, det er ikke mulig å ta den som MRSA hurtigtest.

 

Utfylling av rekvisisjon til Avd. for medisinsk mikrobiologi

Rekvirent er lege ved prøvetaking av pasient / Lars Kåre Kleppe ved prøvetaking av ansatt.

Rekvisisjon til ansatt

 • Sett kryss i poliklinisk, i stedet for adresse føres post/poliklinikk og i stedet for fylke føres yrke
 • Det er viktig at den ansatte fører på mobiltelefon nummeret sitt slik at svar kan ringes ved MRSA hurtigtest
 • Kliniske opplysninger / problemstilling er «MRSA ansatt». Når flere ansatte screenes på en post se MRSA sjekkliste - ved smitteoppsporing hos ansatte (Ikke tilgjengelig).