Mycoplasma genitalium PCR

Mycoplasma genitalium PCR v. 1.4, 07.05.2021

 

Indikasjon

Asymptomatiske personer bør ikke testes for mykoplasmainfeksjon

Indikasjoner for testing:

-      Ved symptomer/funn forenlig med uretritt/cervicitt, særlig residiverende eller persisterende infeksjon etter doxycyklinbehandling og med negative tester for klamydia og gonoré

-      Bekkeninfeksjon og epididymitt

-      Hvis nåværende (seksual) partner har fått påvist mykoplasmainfeksjon

-      Før kirurgisk abort

Prøvemateriale

Førstestråle-urin. Se prøvetaking

Penselprøve fra cervix/vagina/urethra

  (Hos kvinner anbefales penselprøve fra cervix/vagina framfor urinprøve.)

Ved prøvetakingen er det viktig å få med mye epitelceller.    

Metoden er validert for urinprøver og bomullspinneprøver fra endocervix, vagina og mannlig urethra. Prøver fra andre lokalisasjoner analyseres også

Transportmedium/prøvetaking

Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit

Prøvetakingsutstyret oppbevares ved romtemperatur før bruk

NB: Sjekk at det er buffer (væske) i røret ved prøvetaking.

Prøvetakingsrør med lekkasje skal ikke brukes. 

Urin og genitalprøver: Prøvetaking og transport med Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit 

Prøvebehandling

Sendes til laboratoriet snarest

Forsendelse

Kan sendes i romtemperatur.

Holdbarhet

Prøven er holdbar i inntil 14 dager (inkludert analysering) ved 2-30 °C.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Det er viktig å klistre strekkode/navnelapp på høykant, og slik at vinduet på prøveglasset ikke dekkes

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

3(-4) ganger per uke

Svartid

1-5 dager

Svar/ svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

PCR kan påvise DNA fra døde bakterier inntil 3 uker etter påbegynt behandling. 

Av laboratorietekniske grunner besvares Chlamydia trachomatis- og Neisseria gonorrhoeae-PCR samtidig med Mycoplasma genitalium PCR

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert