Gonokokk (Neisseria gonorrhoeae) DNA (A) v. 1.3, 30.09.2020

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon med Neisseria gonorrhoeae og/eller Chlamydia trachomatis

Prøvemateriale

Førstestråle-urin. Se prøvetaking!

- penselprøve fra cervix/vagina/urethra

  (Hos kvinner anbefales penselprøve fra cervix/vagina  

  framfor urinprøve.)

  Ved prøvetakingen er det viktig å få med mye epitelceller.

Metoden er validert for urinprøver og bomullspinneprøver fra endocervix, vagina og mannlig urethra, men prøver fra andre lokalisasjoner kan også analyseres.

Prøvetaking

Utstyr: Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit.

Prøvetakingsutstyret oppbevares ved romtemperatur før bruk.

NB: Sjekk at det er buffer (væske) i røret ved prøvetaking.

Prøvetakingsrør med lekkasje skal ikke brukes. 

Urin og genitalprøver: Prøvetaking og transport med Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit 

(Øye: Pensel som følger prøvetakingskitet strykes kraftig over innsiden av palpebra inferior. Videre behandles prøven som en penselprøve)

Prøvebehandling

Sendes til laboratoriet snarest etter prøvetaking.

Forsendelse

Kan sendes i romtemperatur.

Holdbarhet

Prøven er holdbar i inntil 14 dager (inkludert analysering) ved 2-30 °C.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Det er viktig å klistre strekkode/navnelapp på høykant, og slik at vinduet på prøveglasset ikke dekkes.

Metode

Real time-PCR

Utføres

Dagtid mandag-fredag

Svartid

1-4 dager

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Kommentar

Ved klinisk mistanke om gonoré skal alltid prøve til dyrkning sendes sammen med prøve til PCR-undersøkelse.

OBS: Det er ulike transportmedier til PCR og dyrkning.

Til dyrkning anbefales pusspinne til de fleste materialer (pusspinne i flytende Amies medium (eSwab)). Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A) 

Ved PCR-undersøkelse blir det rutinemessig testet for både Neisseria gonorrhoeae og Chlamydia trachomatis.

PCR kan påvise DNA fra døde gonokokk-bakterier i minst 4 uker etter behandling.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert