Influensavirus A og B PCR (A)

Influensavirus A og B PCR (A) v. 1.6, 17.06.2020

 

Indikasjon

Mistanke om influensa

Prøvemateriale

Nasopharynxsekret/-aspirat

Halssekret

Bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat

Transportmedium/prøvebeholder

Nasopharynxaspirat (aspirert materiale has over i UTM-RT transportmedium, mest aktuelt for barneavdeling)

UTM-RT transportmedium til nasopharynxsekret og halsprøve 

Steril universalkonteiner til BAL, trachealsekret og ekspektorat 

 

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

Prøvetaking

Nasopharynxprøve:

Bøyelig prøvetakingspinne føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg hvor den roteres/holdes i ca 5 sekunder slik at pinnen kan suge til seg celler. Stikk deretter penselen ned i UTM-RT-mediet og brekk av før korken skrus på. 

   

 

Halsprøve:

Bruk spatel for å holde tunga nede. Stiv prøvetakingspinne roteres/holdes

på bakre svelgvegg i ca 5 sekunder før den tas ut og stikkes i UTM-RT-mediet og brekkes av før korken skrus på.

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til lørdag

Svartid

Sykehusprøver: 0-2 dager

Polikliniske prøver: 1-5 dager

I influensasesongen kan svartiden bli noe lengre for polikliniske prøver pga. stort antall luftveisprøver til PCR-undersøkelse

Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Prøven bør tas tidlig i sykdomsforløpet

PCR-analysen inngår som del av en analysepakke for luftveisprøver, seLuftveier PCR-undersøkelser (A) (Gyldig)Luftveisprøver PCR-undersøkelse (A) (Godkjenningsrunde)

Rekvisisjonsskjema

Blå.Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus Akkreditert