Humant metapneumovirus PCR (A)

Humant metapneumovirus PCR (A) v. 1.6, 17.06.2020

 

Indikasjon

Bronkiolitt. Alvorlig luftveisinfeksjon, særlig hos små barn eller immunsupprimerte.

Klinisk indikasjon for analysen må oppgis på rekvisisjonen, og analysen vil utgå dersom indikasjon ikke er oppgitt.

Prøvemateriale

Nasopharynxsekret/-aspirat

Halssekret

Bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat

Transportmedium/prøvebeholder

Nasopharynxaspirat: aspirert materiale has over i UTM-RT transportmedium (mest aktuelt for barneavdeling)   

UTM-RT transportmedium til nasopharynxsekret og halsprøve 

Steril universalkonteiner til BAL, trachealsekret og ekspektorat 

 

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

Prøvetaking

Nasopharynxprøve:

Bøyelig prøvetakingspinne føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg hvor den roteres/holdes i ca 5 sekunder slik at pinnen kan suge til seg celler. Stikk deretter penselen ned i UTM-RT-mediet og brekk av før korken skrus på. 

   

 

Halsprøve:

Bruk spatel for å holde tunga nede. Stiv prøvetakingspinne roteres/holdes på bakre svelgvegg i ca 5 sekunder før den tas ut og stikkes i UTM-RT-mediet og brekkes av før korken skrus på.

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til lørdag

Svartid

Sykehusprøver: 0-2 dager

Polikliniske prøver: 1-5 dager

I influensasesongen kan svartiden bli noe lengre for polikliniske prøver pga. stort antall luftveisprøver til PCR-undersøkelse

Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Prøven bør tas tidlig i sykdomsforløpet

PCR-analysen inngår som del av en analysepakke for luftveisprøver, seLuftveisprøver, PCR (A)

Rekvisisjonsskjema

Blå.Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus Akkreditert