Rhinovirus PCR (A)

Rhinovirus PCR (A) v. 1.5, 24.03.2021

 

Indikasjon

Alvorlig luftveisinfeksjon, særlig hos små barn eller immunsupprimerte.

Klinisk indikasjon for analysen må oppgis på rekvisisjonen, og analysen vil utgå dersom indikasjon ikke er oppgitt

Prøvemateriale

Nasopharynxsekret/-aspirat

Halssekret

Bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat

Transportmedium/prøvebeholder

Virustransportmedium til nasopharynxsekret og halsprøve 

Nasopharynxaspirat: aspirert materiale has over i virustransportmedium (mest aktuelt for barneavdeling)   

Steril universalkonteiner til BAL, trachealsekret og ekspektorat 

 

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

Prøvetaking

Nasopharynxprøve:

Bøyelig prøvetakingspinne føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg hvor den roteres/holdes i ca 5 sekunder slik at pinnen kan suge til seg celler. Stikk deretter penselen ned i virustransportmediet og brekk av før korken skrus på.

   https://labhandbok.sus.no/docs/doc_30273/Laboratoriehandbok_Analysemal_aug_2013_image002.jpghttps://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/admin/htmledit/htmledit_document.pl?pid=hst&RevisionID=118689

Halsprøve:

Bruk spatel for å holde tunga nede. Stiv prøvetakingspinne roteres/holdes på bakre svelgvegg i ca 5 sekunder før den tas ut og stikkes i virustransportmediet og brekkes av før korken skrus på.

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet. Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til søndag

Svartid

0-1 dager eller innen 24 timer etter at prøven ankommer laboratoriet.

I perioder med stort prøvevolum grunnet pandemien kan svartiden bli noe lengre for polikliniske prøver.

Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Prøven bør tas tidlig i sykdomsforløpet

PCR-analysen inngår som del av en analysepakke for luftveisprøver, se Luftveisprøver, NAT/PCR (A)

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Akkrediteringsstatus

Akkreditert