Mycoplasma pneumoniae PCR (A)

Mycoplasma pneumoniae PCR (A) v. 1.5, 17.06.2020

 

Indikasjon

Mistanke om atypisk pneumoni:

- Mycoplasma pneumoniae

- Chlamydophila pneumoniae

- Bordetella pertussis

Prøvemateriale

Nasopharynxsekret/-aspirat

Halssekret

Bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat

Transportmedium/prøvebeholder

UTM-RT (virustransportmedium) til nasopharynxsekret og halsprøve 

Steril universalkonteiner til BAL, trachealsekret, ekspektorat

Se: Bestillingsliste, mikrobiologi

Prøvetaking

Nasopharynxprøve:

Bøyelig prøvetakingspinne føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg hvor den roteres/holdes i ca 5 sekunder slik at pinnen kan suge til seg celler. Stikk deretter penselen ned i UTM-RT-mediet og brekk av før korken skrus på. 

 

Halsprøve:

Bruk spatel for å holde tunga nede. Stiv prøvetakingspinne roteres/holdes på bakre svelgvegg i ca 5 sekunder før den tas ut og stikkes i UTM-RT-mediet og brekkes av før korken skrus på.

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet.

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til lørdag

Svartid

Sykehusprøver: 0-2 dager

Polikliniske prøver: 1-5 dager

I influensasesongen kan svartiden bli noe lenger for polikliniske prøver pga. stort antall prøver til luftveis-PCR undersøkelse

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Luftveisprøve til PCR-undersøkelse anbefales tidlig i sykdomsutviklingen (symptomvarighet kortere enn ca 4 uker)

PCR-analysen inngår som del av en analysepakke for luftveisprøver, se

Luftveier PCR-undersøkelser (A) (Gyldig)Luftveisprøver PCR-undersøkelse (A) (Godkjenningsrunde)

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf:51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518856 

Akkrediteringsstatus Akkreditert