Mycoplasma pneumoniae PCR (A)

Mycoplasma pneumoniae PCR (A) v. 1.8, 31.10.2022

Indikasjon

Mistanke om atypisk pneumoni:

- Mycoplasma pneumoniae

- Chlamydophila pneumoniae

- Bordetella pertussis

Prøvemateriale

Nasopharynxsekret/-aspirat

Halssekret

Bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat

Transportmedium/prøvebeholder

Virustransportmedium til nasopharynxsekret og halsprøve 

Steril universalkonteiner til BAL, trachealsekret, ekspektorat

Se: https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=130251&picture=Mal_blank_word_10_pkt_verdana_image001.pngBestillingsliste, mikrobiologi

Prøvetaking

Nasopharynxprøve:

Bøyelig prøvetakingspensel føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg, hvor den roteres i ca 5 sekunder. Sett deretter penselen ned i virustransportmediet og brekk av før korken skrus på. 

 

Halsprøve:

Bruk spatel for å holde tunga nede. Stiv prøvetakingspensel strykes over tonsiller og bakre svelgvegg i ca 5 sekunder. Sett deretter penselen ned i virustransportmediet og brekk av før korken skrus på. 

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet.

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til søndag

Svartid

Mandag til fredag: Innen 24 timer etter at prøven ankommer laboratoriet.

Lørdag, søndag, helligdager: 0-1 dager etter at prøven ankommer laboratoriet. Prøver som ankommer laboratoriet før kl. 8 vil som hovedregel bli besvart samme dag. 

I perioder med stort prøvevolum kan svartiden bli noe lengre for polikliniske prøver.

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Luftveisprøve til PCR-undersøkelse anbefales tidlig i sykdomsutviklingen (symptomvarighet kortere enn ca 4 uker)

PCR-analysen inngår som del av en analysepakke for luftveisprøver, se Luftveisprøver, NAT/PCR (A)

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518873

Akkrediteringsstatus

Akkreditert