v. 1.3 Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Informasjon, Avdeling for medisinsk biokjemi

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi har kommet i revidert utgave.

 

 

Brukerhåndboken har fått ny nettadresse, som vil fremkomme i de enkelte analysefilene etter hvert som disse revideres.

Avdeling for medisinsk biokjemi har link til den «gamle» Brukerhåndboka i medisinsk biokjemi, i de analysebeskrivelsene der dette er aktuelt for å gi utdypende informasjon. Se analyseregister. Henvisningene til gammel brukerhåndbok vil bli oppdatert etter hvert som analysefilene oppdateres, men dette vil ta noe tid.

Bruk derfor Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi for oppdatert informasjon.