Øyedråper, allogene

Øyedråper, allogene v. 2.0, 23.10.2019

Nye rutiner

Allogene øyedråper lages nå ved sykehusapoteket i Trondheim, se link https://sykehusapoteket.no/om-oss/aktuelt/oyedraper-laget-av-serum.

Det er ikke lenger mulig å få laget dråper ved apoteket på SUS.