v. 2.0 Øyedråper, allogene

Nye rutiner

Allogene øyedråper lages nå ved sykehusapoteket i Trondheim, se link https://sykehusapoteket.no/om-oss/aktuelt/oyedraper-laget-av-serum.

Det er ikke lenger mulig å få laget dråper ved apoteket på SUS.