TRAS

TRAS v. 1.4, 01.03.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0.5 ml serum

Prøvebehandling

Serum fra gelglass er holdbart i 6 døgn

Indikasjon

Diagnostikk og behandling av Graves.
Hos gravide kvinner, i første og siste trimester, som tidligere har hatt Graves sykdom.
Ved mistanke om neonatal hyper-/hypotyreose.

Feilkilde: Bruk av ekstreme doser biotin kan gi falsk forhøyet resultat. Se analyseoversikten (henvis til link)

Feilkilde

Bruk av ekstreme doser biotin kan gi falsk forhøyet resultat. Se analyseoversikten

Kommentar

Se Analyseoversikten i analyseregisteret

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Josas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier