v. 1.3 TSH-reseptor - antistoffer mot (HAUKHO (311))

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0.3 ml serum

Prøvebehandling

Gelglass er holdbart i 3 døgn

Avpipettert serum er holdbart i 7 døgn

Indikasjon

Autoantistoff mot TSH-reseptorer i glandula thyreoidea kan være stimulerende eller blokkerende.

Bør analyseres ved mistanke om eller verifisert hypertyreose, og for vurdering av mulig residiv av Graves/Basedows sykdom. 

TSH-reseptor antistoff passerer placenta og kan påvirke tyreoideafunksjon hos foster. 

Kan være nyttig for å vurdere neonatal hyper-eller hypotyreose.

Kommentar

Se TSH-reseptor antistoffi analyseregisteret

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Josas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier