v. 1.4 Tioridazin (Melleril)

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten gel

 Analysevolum

 1,5 ml

 Prøvebehandling

 Prøve sentrifugeres og serum avpipetteres før sending

 Kommentar

 Se under analyser på St. Olavs Hospital

 Analysested

 St.Olavs Hospital, Avdeling for klinisk farmakologi

 Laboratoriet medisinsk klinikk,

 Erling Skjalgssons gate 1

 7030 Trondheim

 Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier