v. 1.3 Sirolimus/Rapamycinspeil

Prøvemateriale

Fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

0.5 ml EDTA-fullblod

Prøvebehandling

SKAL IKKE SENTRIFUGERES

Forsendelse

Kan sendes alle hverdager

Holdbarhet

Holdbar 7 døgn i romtemperatur og 7 døgn i kjøleskap

Indikasjon Kontroll av terapeutisk nivå. Vurdering av terapisvikt

Kommentar

Se Analyseoversikten

Analysested

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet,

Seksjon for farmakologi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier