Ribavirin

Ribavirin v. 1.2, 10.09.2019

Prøvemateriale

Fullblodsglass uten tilsetning eller heparinglass

Serum eller heparinplasma

Pasientforberedelse

Prøven tas før neste dose.

Analysevolum

2,0 ml

Prøvebehandling

Prøven må sentrifugeres innen 2 timer og plasma/serum avpipetteres.

Holdbarhet

Holdbar 7 døgn i kjøleskap eller værelsestemperatur

Indikasjon

Terapikontroll, vurdering ved nedsatt nyrefunksjon eller bivirkninger.

Kommentar

Analysen utføres på fredager.

Se eventuelt mer opplysninger: Ribavirin

Analysested

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Klinisk farmakologi

141 86 Stockholm,

Sverige

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon må bestilles