Meprobamat (Anervan, Somadril)

Meprobamat (Anervan, Somadril) v. 1.3, 15.03.2019

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Serum må avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse

Kommentar

Se eventuelt i laboratorieboka til Tromsø

Analysested

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Klinisk farmakologi

Laboratoriemedisin

Sykehusveien 38

​9019 Tromsø

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier