Karisoprodol (Somadril)

Karisoprodol (Somadril) v. 1.3, 29.11.2018

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten gel

 Analysevolum

 0,5 mL

 Prøvebehandling

 Avpipetteres  og settes kjølig før sending.

 Kommentar

 Se under analyser ved UNN

 Analysested

 Universitetssykehuset i Nord-Norge

 Klinisk farmakologi

 Laboratoriemedisin

 9019 Tromsø

 Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier , eventuelt finn rekvisisjon via linken rekvisisjon