v. 1.1 Amylase isoenzymer

Kommentar

Denne analysen utføres ikke lenger.

I stedet kan følgende prøver bestilles lokalt ved Stavanger Universitetssjukehus: Amylase (064), Lipase (136) og Pankreasamylase (140)