Intrinsisk faktor antistoff v. 1.5

 

Prøvemateriale

Serum

Serumgelrør

Analysevolum

0,2 ml

Prøvebehandling    

Serum må avpipetteres

Holdbarhet

Prøven er holdbar i 7 døgn i kjøleskap.

Indikasjon

Mistanke om perniciøs anemi

Kommentar

Se også Analyseoversikten til HUS

Utføres ukentlig

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin    

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon  

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier