Intrinsic faktor - antistoffer mot v. 1.4, 10.12.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,2 ml

Prøvebehandling

Prøven må avpipetteres

Holdbarhet

Prøven er holbar i  inntil 7 døgn i kjøleskap.

Oppbevaring

Kjølig

Indikasjon

Mistanke om perniciøs anemi

Kommentar

Utføres ukentlig

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon