v. 1.3 Alfa1-antitrypsin (AAT, alfa1-proteinase inhibitor, a1-PI)

Prøvemateriale

Serum, Li-heparin- og EDTA-plasma

Gelglass, eventuelt glass uten tilsetning

Serum eller plasma sendes

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

Avpipettert: 14 dager ved 2-8 °C og ved romtemperatur.
 

Indikasjon

Mistanke om mangel på α1-Antitrypsin. Utredning ved lungeemfysem/kronisk obstruktiv lungesykdom, hepatitt i nyfødt- og spedbarnsalder og juvenil cirrhose, samt ved leversykdom uten annen kjent årsak hos voksne.

Kommentar

Se analyser ved Ous

Analysested

Rikshospitalet
Avdeling for medisinsk biokjemi
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

Rekvisisjon

Rekvisisjon bestilles på tlf. 23071070 eller på  mail til labdesk@rikshospitalet.no