GHB= Gamma-hydroxy-butyrat (Flytende Exctacy) i urin v. 1.3, 15.04.2020

Prøvemateriale

Urin (Helst morgenurin. Konsentrert)

Sterilinglass (uringlass)

Analysevolum

10,0 ml

Kommentar

Se Analyseoversikt for medikamenter, ved OUS

Analyseres en gang pr uke, på tirsdag

 

Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig å sende denne prøven til St.Olav hospital. 

Prøven  ønskes  av og til samtidig med  Syntetiske cannabinoider, se Syntetisk cannabinoider i urin som bare analyseres på St.Olav hospital. Da kan begge prøvene sendes dit.

adresse:

St.Olav hospital

Laboratoriet medisinsk klinikk, farmakologi

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjon til St.Olav, se link

Analysested

Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål

Avdeling for farmakologi

Kirkeveien 166

Bygg 6 (Midtblokka), 5 etasje,

0450 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon