v. 1.2 Everolimus

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

Min. 0,5 ml

Prøvebehandling

Skal ikke sentrifugeres

Holdbarhet

5 døgn i romtemperatur og 7 døgn i kjøleskap

Forsendelse

Ordinær post, kan sendes fredag

Indikasjon Kontroll av terapeutisk nivå. Vurdering av terapisvikt

Kommentar

Everolimus er et immunsuppr. middel. Se eventuelt Analyseregister for mer informasjon

Analysested

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet,

Avdeling for farmakologi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier