Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae PCR (A) v. 2.4, 01.02.2021

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon med Chlamydia trachomatis og/eller Neisseria gonorrhoeae

Prøvemateriale

Førstestråle-urin. Se prøvetaking

Penselprøve fra cervix/vagina/urethra

  (Hos kvinner anbefales penselprøve fra cervix/vagina framfor urinprøve.)

Ved prøvetakingen er det viktig å få med mye epitelceller.    

Metoden er validert for urinprøver og bomullspinneprøver fra endocervix, vagina og mannlig urethra. Prøver fra andre lokalisasjoner analyseres også

Prøvetaking

Utstyr: Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit

Prøvetakingsutstyret oppbevares ved romtemperatur før bruk

NB: Sjekk at det er buffer (væske) i røret ved prøvetaking

Prøvetakingsrør med lekkasje skal ikke brukes

 

Urin og genitalprøver: Prøvetaking og transport med Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit

 

(Øye: Pensel som følger prøvetakingskitet strykes kraftig over innsiden av palpebra inferior. Videre behandles prøven som en penselprøve)

Prøvebehandling

Sendes snarest til laboratoriet. Kan sendes i romtemperatur

Holdbarhet

Prøven er holdbar i inntil 14 dager (inkludert analysering) ved 2-30 °C

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer.

Det er viktig å klistre strekkode/navnelapp på høykant, og slik at vinduet på prøveglasset ikke dekkes

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til fredag

Svartid

1-5 dager

Svar/svarvurdering

Påvist/ ikke påvist/ inkonklusiv

Kommentar

Metoden kan påvise DNA fra døde bakterier i minst 6 uker etter behandling (Chlamydia trachomatis) Metoden kan påvise DNA fra døde bakterier i minst 5 uker etter behandling (Neisseria gonorrhoeae)

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert