Norovirus og Sapovirus PCR (A)

Norovirus og Sapovirus PCR (A) v. 2.4, 14.01.2021

 

Indikasjon

Mistanke om viral gastroenteritt

Prøvemateriale

Feces

Oppkast

Transportmedium/prøvebeholder

Steril universalkonteiner

Analysevolum

Minst 1/3 fullt prøveglass (nok til alle fecesanalyser)

Mindre mengde er tilstrekkelig dersom kun noro/sapovirus-undersøkelse ønskes utført

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap.

Sendes laboratoriet snarest

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

In-house PCR, eventuelt analyse av norovirus med kommersiell PCR (GeneXpert) i spesielle tilfeller. Valg av metode avgjøres av laboratoriet avhengig av kapasitet, se også Kommentar

Utføres

Sykehusprøver: mandag til lørdag

Polikliniske prøver: mandag til fredag

Prøven må være levert laboratoriet før klokken 08.00 samme dag analysen ønskes utført. Laboratoriet må kontaktes dersom analysen ønskes utført på andre tidspunkter enn angitt

Svartid

Sykehusprøver: 0-2 dager

Polikliniske prøver: 1-3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv 

Påvist norovirus og/eller sapovirus hos pasient innlagt på sykehus eller annen institusjon ringes rekvirent

Kommentar

Prøven bør tas innen 3 døgn etter sykdomsdebut

Pasienter i sykehus eller annen institusjon prioriteres

Undersøkelse av feces har best sensitivitet og foretrekkes hvis mulig

Pga. SARS-CoV-2 pandemien kan analysen bli utført med alternativ PCR metode (GeneXpert) i perioder med stort antall prøver til koronavirus, pga. omfordeling av ressurser. GeneXpert analyserer kun norovirus, og analyse av sapovirus vil i disse tilfellene utgå

Rekvisisjonsskjema

Rosa. Seksjon for bakteriediagnostikk

Kryss på Annet og skriv norovirus

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Akkrediteringsstatus

Akkreditert på prøvemateriale feces

Ikke akkreditert på prøvemateriale oppkast (in-house PCR)

Norovirus er akkreditert på oppkast på GeneXpert