Norovirus og Sapovirus PCR (A)

Norovirus og Sapovirus PCR (A) v. 2.7, 30.03.2022

Indikasjon

Mistanke om viral gastroenteritt

Prøvemateriale

Feces

Evt. oppkast

Transportmedium/prøvebeholder

Steril universalkonteiner

Analysevolum

Minst 1/3 fullt prøveglass (nok til alle fecesanalyser)

Mindre prøvemengde er tilstrekkelig dersom kun noro-og sapovirus PCR rekvireres

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap

Sendes laboratoriet snarest

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering)

Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

In-house PCR, eventuelt analyse av norovirus med kommersiell PCR (GeneXpert) i spesielle tilfeller. Valg av metode avgjøres av laboratoriet avhengig av kapasitet, se også Kommentar.

Utføres

Prøver fra sykehus eller andre helseinstitusjoner: mandag til lørdag

Polikliniske prøver: mandag til fredag

Prøven må være levert laboratoriet før klokken 08.00 for at svaret skal være klart samme dag. Laboratoriet må kontaktes dersom analysen ønskes utført på andre tidspunkter enn angitt.

Svartid

Prøver fra sykehus eller andre helseinstitusjoner: 0-2 dager

Polikliniske prøver: 1-3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv 

Påvist noro- og/eller sapovirus hos pasient innlagt på sykehus eller annen institusjon ringes rekvirent

Kommentar

Prøven bør tas innen 3 døgn etter sykdomsdebut

Undersøkelse av feces har best sensitivitet og foretrekkes hvis mulig

Pasienter i sykehus eller annen institusjon prioriteres ved stor prøvemengde

Normalt analyseres både noro-og sapovirus som en analysepakke (in-house PCR). I forbindelse med helg eller i perioder med stor prøvemengde, kan analysen bli utført med alternativ PCR metode (GeneXpert). GeneXpert analyserer kun norovirus, og analyse av sapovirus vil i disse tilfellene bli utført neste hverdag.

Rekvisisjonsskjema

Rosa. Seksjon for bakteriediagnostikk

Kryss på Annet og skriv norovirus/sapovirus

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Akkrediteringsstatus

Akkreditert for feces

Ikke akkreditert for oppkast (in-house PCR). Norovirus er akkreditert for oppkast på GeneXpert