v. 2.3 Norovirus og Sapovirus PCR (A)

 

Indikasjon

Mistanke om viral gastroenteritt

Prøvemateriale

Feces

Oppkast

Transportmedium/prøvebeholder

Steril universalkonteiner

Analysevolum

Minst 1/3 fullt prøveglass (nok til alle fecesanalyser)

Mindre mengde er tilstrekkelig dersom kun noro/sapovirus-undersøkelse ønskes utført

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap.

Sendes laboratoriet snarest

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Sykehusprøver: mandag til lørdag

Polikliniske prøver: mandag til fredag

Prøven må være levert laboratoriet før klokken 08.00 samme dag analysen ønskes utført. Laboratoriet må kontaktes dersom analysen ønskes utført på andre tidspunkter enn angitt

Svartid

Sykehusprøver: 0-2 dager

Polikliniske prøver: 1-3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv 

Påvist norovirus og/eller sapovirus hos pasient innlagt på sykehus eller annen institusjon ringes rekvirent

Kommentar

Prøven bør tas innen 3 døgn etter sykdomsdebut

Pasienter i sykehus eller annen institusjon prioriteres

Undersøkelse av feces har best sensitivitet og foretrekkes hvis mulig

Rekvisisjonsskjema

Rosa. Seksjon for bakteriediagnostikk

Kryss på Annet og skriv norovirus

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus

Akkreditert på prøvemateriale feces

Ikke akkreditert på prøvemateriale oppkast