Rota- / Adenovirus (A)

Rota- / Adenovirus (A) v. 1.6, 27.11.2022

 

Indikasjon

Viral gastroenteritt med diare 

   -Hos barn < 5 år

   -Ved utbrudd i institusjoner, alle aldersgrupper

   -Ved immunsvikttilstander, alle aldersgrupper

Prøvemateriale

Feces

Steril universalkonteiner med/uten skje

Prøvetaking

Avføring overføres til egnet konteiner med skrukork, uten tilsetning.

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

Kortest mulig tid i romtemperatur (helst mindre enn en time)

1 time - 3 døgn i kjøleskap (2-8 grader)

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Hurtigtest. Immunkromatografisk metode.

Antigen-antistoff kompleks dannes ved tilstedeværelse av spesifikke rota- eller adeno-virus antigen i feces.

Utføres

Sykehusprøver: Mandag til lørdag

Polikliniske prøver: Mandag til fredag

Svartid

Sykehusprøver: 0 - 1 dager

Polikliniske prøver: 0 -3  dager

Nye positive funn meddeles fortløpende telefonisk og eventuelt i tillegg elektronisk hos pasienter som er innlagt ved sykehus eller annen instutisjon.

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Kommentar

Indisert hos barn < 5 år med diaré eller i alle aldersgrupper ved utbrudd i institusjoner

Immunsvikttilstander, alle aldersgrupper

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518852

Akkrediteringsstatus Akkreditert