Enterohemoragisk E.coli; EHEC v. 1.7, 27.11.2022

 

Indikasjon

Blodig diare, trombotisk purpura, HUS.

Se også under Kommentar

Prøvemateriale

Feces 

(Steril) universalkonteiner med/uten skje 20 ml

Analysevolum

> 5 g (minst 1/3 fullt prøveglass)

Prøvetaking

Avføring overføres til egnet konteiner med skrukork, uten tilsetning.

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

Kort tid ved romtemperatur (helst mindre enn 1 time)

Maks 48 timer i kjøleskap (2-8 grader)

Ferskest mulig prøve er ønskelig.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Rekvirering:  Bestill analysen tarmpatogene bakterier. Skriv i feltet for kliniske opplysninger at EHEC-analyse ønskes. Oppgi indikasjon for undersøkelsen

Metode

Dyrkning

PCR-undersøkelse for bekreftelse

Utføres

 

Dyrkning av prøve: mandag - søndag

Videre arbeid med prøve: mandag - fredag

 

Svartid

Negativ: 3-4 døgn

Positiv: 3-5 døgn

Svar/svarvurdering

Ikke påvist

Påvist

Kommentar

Kliniske opplysninger inkludert antatt smittested viktig.

Må rekvireres særskilt.

Utføres hvis opplysninger om:

  • Hemolytisk uremisk syndrom (HUS),
  • Trombotisk purpura,
  • Blodig diare eller synlig blodig diareprøve. Utføres selv om prøven er positiv på andre undersøkelser.,
  • Diare hos barn under 5 år men ikke hvis prøven er positiv på rota- eller adenovirus.
  • Diare hos personer i smitterisikogruppe I, det vil si personer i næringsmiddelindustri som kommer i kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming
  • Diare hos pasienter med drøvtyggere som mulig smittekilde.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518852

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert for EHEC dyrkning. Akkreditert for PCR-undersøkelse (bekreftelse).