Tarmpatogene bakterier, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.8, 27.11.2022

 

 

Indikasjon

Mistanke om bakteriell gastroenteritt

Undersøkelse av bærerskap

 

Indikasjon for Vibrio cholerae-undersøkelse:

- Epidemiologisk begrunnet mistanke om kolera

- Massiv vandig diaré, eventuelt risvanndiaré etter opphold i endemiske områder

 

Indikasjon for Plesiomonas, Aeromonas og Vibrio spp- og Shewanella-undersøkelse:

- Diaré, særlig etter sjømatanamnese (ferskvann, brakkvann eller saltvann)

- Vannbårne utbrudd

Prøvemateriale

Feces

Steril universalkonteiner 20 ml, med eller uten skje

Analysevolum

Minst 1/3 fullt prøveglass

Prøvetaking

Ha feces over i prøvebeholderen, for eksempel fra ren potte eller bekken. Skru lokket godt på.

Prøven må ikke hentes opp fra vannet i toalettskålen.

Prøvebehandling

Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet.

Prøver sendes snarest. Oppsamling av prøver fra flere dager må unngås, da bakteriemengden reduseres raskt ved oppbevaring.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer. Dato og klokkeslett for prøvetaking.

Metode

Dyrkning

Agens

Rutineundersøkelser: Salmonella, Shigella, Campylobacter og Yersinia enterocolitica.

Spesielle indikasjoner (må rekvireres spesielt, ved å skrive i feltet for kliniske opplysninger):

   -Enterohemorrhagisk E.coli (EHEC), se Enterohemoragisk E.coli; EHEC
   -Vibrio cholerae, se Kommentar

 

Plesiomonas, Aeromonas, Shewanella og noen Vibrio-arter påvises sporadisk via rutineundersøkelsene.

Ved mistanke om infeksjon med disse agens må dette likevel skrives i feltet for kliniske opplysninger, for målrettet undersøkelse.

Utføres

Sykehusprøver: Mandag til lørdag

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag

Svartid

 

Sykehusprøver: 

     -Ingen vekst: 3-5 dager

     -Vekst: 2-6 dager

Polikliniske prøver:

     -Ingen vekst: 3-5 dager

     -Vekst: 2-6 dager

Hos pasienter som er innlagt på sykehus eller annen institusjon, meddeles nye positive funn fortløpende telefonisk og eventuelt i tillegg fortløpende elektronisk. 

Nye positive funn av Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Shigella og EHEC meddeles fortløpende telefonisk til alle rekvirenter (og eventuelt i tillegg fortløpende elektronisk hos pasienter som er innlagt på sykehus eller annen instutisjon).

Svar/svarvurdering

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon

 

Resistensbestemmelse besvares for:

 - Pasienter innlagt på sjukehus

 - Salmonella typhi og paratyphi (både i og utenfor sykehus)

 - Shigella (både i og utenfor sykehus)

Resistensbestemmelse besvares ellers ikke rutinemessig på prøver fra pasienter som ikke er innlagt på sykehus.

Bakteriene oppbevares på mikrobiologisk avdeling og dersom antibiotikabehandling er aktuelt, kan resistensbestemmelse besvares/utføres etter ønske.

Kommentar

Kliniske opplysninger inkludert antatt smittested må oppføres. Ved spørsmål om spesielle mikrober, må dette skrives i feltet for kliniske opplysninger. Se også: Agens

NB: Ved mistanke om Vibrio cholerae må laboratoriet kontaktes før prøve sendes.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518852

Akkrediteringsstatus Akkreditert, med unntak av EHEC-dyrkning, Plesiomonas, Aeromonas, Shewanella og Vibrio-arter inkludert Vibrio cholerae