v. 1.5 Bordetella pertussis (kikhoste), bakteriologisk dyrkning (A)

 

Indikasjon

Mistanke om kikhoste

Prøvemateriale

Nasopharynxsekret/-aspirat i flytende Amies medium (eSwab) med bøyelig prøvetakingspinne

Prøvetaking

Prøvetaking, nasopharynxsekret: Penselen føres inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg hvor den roteres noen sekunder før den trekkes forsiktig ut igjen og settes i transportmediet.

Prøvebehandling

Sendes/leveres snarest til avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Kort transporttid til laboratoriet er viktig, da kikhostebakterier er svært følsomme for temperatursvingninger.

Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer (11 siffer) på rekvisisjon og prøvebeholder

Metode

Kikhostespesifikk dyrkning

Utføres

Mandag til lørdag

Svartid

Ingen vekst: 7 dager

Vekst: 5-10 dager

 

Nye positive funn meddeles fortløpende telefonisk og eventuelt i tillegg elektronisk hos alle barn < 1 år og hos pasienter som er innlagt ved sykehus eller annen institusjon

Svar/svarvurdering

Ingen vekst

Vekst med artsbestemmelse

Kommentar

PCR-undersøkelse er mer sensitiv enn dyrkning og er anbefalt metode første 3-4 uker etter symptomstart.

Mulighetene for positivt dyrkningsresultat er best tidlig i sykdomsforløpet, og kan evt benyttes ≤ 2 uker fra symptomstart.

Rekvisisjonsskjema

Rosa - Seksjon for bakteriediagnostikk

Ønsket undersøkelse: B pertussis dyrkning

Kikhostedyrkning må rekvireres spesielt, da vekst av Bordetella pertussis krever utsæd på spesialmedium.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807/08

Akkrediteringsstatus Akkreditert