Lymfocyttkvantitering

Lymfocyttkvantitering v. 1.4, 08.05.2020

 

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

2 ml

Prøvebehandling

Det er viktig at blodet blandes godt umiddelbart etter prøvetaking.

Holdbarhet

Holdbar i 2 døgn

Indikasjon

Utredning av immunsvikt og immundefekter

Forsendelse

Kan ikke sendes på fredager eller dager før helligdager.

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Rekvisisjon, eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier